IMG_4618

Vibe 15:1:2

Det finns inget som skiljer oss från alla andra

Bara en annan tid och en lucka i väggen

uppsågad av en mer praktisk generation

uppvuxen med vetskapen att vintern är lång och hård

att vägen blir lättare att vandra om målet är uttalat

vi behöver varandra

 

 

Sedan kom Drömmarna och lät fälten växa igen

Beredskapsförråden tömdes

En mur igen

Luckan borta

Är det på väg att bli natt eller dag?

Vilken tid är det?

 

This entry was posted in Vibes.