2014-12-06 07.30.53

Vibe 1:48:14

Kontrollen över din kropp

Den rätten kan du ta dig, den rätten har du

Du väljer,  ditt val

Din Kropp

Det enda du äger

Kroppen

Förruttnelsen börjar direkt när syret stryps

This entry was posted in Vibes.