vandpunkter1

Vändpunkter.

Det finns vissa reportage som alla journalister gör en gång. Vändpunkten är nog ett sådant. Det som intresserade mig var att hitta annorlunda vinklar och att försöka få in ett aktuellt dilemma i texten. Bördens existensiella dilemma finns med förstås. Slumpen som förvandlade en god gärning till en bitter kamp för upprättelse. Kontroll över kroppen finns med och kanske framför allt mötet mellan sekularitet och religion.

 

GP 2010

 

Vändpunkter i livet sker vare sig du vill det eller inte. De kan komma när du minst anar det och tvingar dig att välja ny väg. Den friheten har varje människa. Att skapa sammanhang och mening är centrala teman inom den existentiella psykologin.

 

Ibland börjar det utan att du märker något. Plötsligt har ditt roder ändrat kurs. En liten ryckning i handen och ditt mål blev något helt annat. Flera år senare kan du spåra den där lilla rörelsen och se att där började något nytt och något annat tog slut.

Ibland kommer vändpunkten som ett skalv. Den slår ner i din tillvaro och lämnar dig frågande och rådvill. Du vet att allt blir förändrat, men inte hur.

Förr eller senare måste du gå vidare och försöka fylla ditt liv med mening igen.

 

Inom den existentiella psykologin har frågan om meningen med livet alltid varit central.

Det finns ingen gudomlig rättvisa eller en färdig plan för våra liv. Allt är i rörelse och livet innehåller både glädje och sorg.

 

  • – De är naturliga yttringar i vår tillvaro och de inträffar ofta när vi inte kan förutse det.. Det man gjorde förut har ingen betydelse längre utan livet tvingar en att göra något annat. Man hamnar i en omställningsfas, säger Dan Stiwne, docent, legitimerad psykoterapeut och redaktör för boken ”Ompröva livet” .

 

Det är varje människans unika rätt och skyldighet att definiera vad som är meningsskapande i livet. Det innebär en total frihet att välja och handla i varje given situation.

Men det innebär inte att den egna friheten är absolut. Värdighet, hänsyn och ansvar betonas i lika hög grad, menar Dan Stiwne som tror att varje människa känner om han blir behandlad värdigt eller lever värdigt.

Men lär man sig värdighet eller har man det i sig?

  • – Man har nog fröet men sedan skall det vattnas också.

 

När livet drabbar oss, så kommer också möjlighet att stanna upp för att sortera och prioritera utifrån de egna förutsättningarna och det egna manöverutrymmet.

Vi blir – och är – sårbara som människor.

– Men sedan måste man kliva ur detta och glömma sig själv och bara leva, säger Dan Stiwne.

This entry was posted in Signs.