dygderna

Dygderna.

Detta var ett roligt reportage att skriva. Det svåra vara hitta personer som i sitt dagliga värv kunde symbolisera en dygd. Det gick till slut. Nicke Johansson fotograferade förtjänstfullt. Sju människor, sju dygder över sju sidor i GP 2011.

 

DE SJU DYGDERNA 

Alla känner till begreppet de sju dödsynderna. Men hur många känner till de sju dygderna? Kanske borde vi prata lite mer om dem. I alla fall om vi vill leva det goda livet. Och det vill väl de flesta.

 

TEXT HENRIC NILSSON     BILD NICKE JOHANSSON

 

En gång ställde Maria-Pia Boethius frågan om inte de sju dödsynderna har blivit dagens dygder, alltså eftertraktansvärda personliga karaktärsdrag.

Det kan man faktiskt undra när man läser dem: högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede, likgiltighet.

Egenskaper som med lite omskrivning skulle kunna ingå i ett CV för en högre post inom exempelvis finansvärlden.

Men dygderna är något annat. De är motsatsen till dödsynderna. En inre kompass som hjälper dig att hålla din kurs.

För risken med att flirta för mycket med dödssynderna är att din själ, din karaktär, förvittrar och att du i slutändan blir någon annan än du trott dig vara. Sakta driver du ur kurs.

 

Därför är dygderna kanske mer intressanta än dödsynderna i en fragmenterad och orolig värld.

Och de har en lång tradition hos oss människor.

–      – Dygderna är ett försök att systematisera hur man lever det goda livet, säger Ola Sigurdson, professor i Tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

 

Det var i alla fall så Aristoteles menade när han skrev ner de dygder han ville skulle vara en positiv kraft och ett hjälpmedel för människorna. För Aristoteles var mod, rättvisa och måttlighet tillsammans med klokhet de fyra kardinaldygderna.

 

Senare plockades det här tänkandet upp av den framväxande kristna rörelsen och på tidig medeltid skrivs de ner tillsammans med synderna i biktmanualer. De är då praktiska och moraliska dygder som definieras i relation till synderna.

–      Anledningen till att de är sju är förmodligen att man skulle komma ihåg dem, säger Ola Sigurdson.

 

Dygden är ett karaktärsdrag, inte en medfödd egenskap. Man måste jobba sig till den, skaffa sig goda vanor, göra sina erfarenheter och handla i linje med dygden. Hållningen har vuxit fram under lång tid och det har förändrat din karaktär till det bättre.

 

Dygderna skall ses som en tumregel att luta sig mot. Det finns ingen teologisk eller filosofisk lista som säger att det skall vara just de här sju dygderna. Det finns ingen exakt regel för hur man skall göra.

– Man måste alltid tolka och handla efter dygderna utifrån den tid man lever i, säger Ola Sigurdson.

 

Vi skall möta ett antal personer som får symbolisera de dygder som vi har valt ut.

Människor som i sitt dagliga liv handlar ödmjukt, är generösa, är trogna, har medkänsla, lever måttligt, idkar tålamod och är handlingskraftiga.

I de orden kan mycket rymmas. Detta är vår tolkning.

 

 

 

This entry was posted in Signs.