DSCF6432

Det meningsfulla våldet.

En del personer gillar man. De pratar så man förstår. Inget mumbo-jumbo. För mig är det alltid en varningssignal om jag inte förstår vad personen säger. Det kan handla om allt från ekonomiska låne-swaps till politiska vägval som man inte förstår hur det skall gå ihop. Inom beteendevetenskapen finns också en hel del obegripligheter. Eftersom jag är utbildad i det ämnet lärde jag mig tidigt att om jag själv inte förstår den teknik eller teori jag ska använda så kommer inte klienten att göra det heller. Samma hållning bör en journalist ha. Då blir det lättare för läsaren.

Per Isdal är en favorit. Pratar så man begriper. Dessutom i ett ämne som är mycket angeläget, våld i nära relation. Journalistiskt är det inga konstigheter. Det du skall fokusera på är hans svar. God läsning!

Gick i Socionomen 2011.

 

DET FINNS INGET MENINGSLÖST VÅLD

Allt våld har en mening. Syftet är att skaffa kontroll över andra. Men våldet kan ha många ansiktet och förövaren måste lära sig ta ansvar för sitt beteende. Lika viktigt är att minska klyftan mellan rik och fattig. Ojämnlikhet skapar mer våld i nära relation, i alla samhällsskikt.

Vi möts i Göteborg i september. Per Isdal har handlett terapeuter som arbetar med män som söker alternativ till våld. Snart går tåget till Lund där han skall träffa en ny handledningsgrupp.

Själv var han var med och startade Alternativ til Vold i Oslo för 24 år sedan, då den första behandlingen i Norden för män med våldsproblem.

Sitt yrkesliv har han ägnat åt dessa män som väcker så mycket känslor. Män som utövar våld i nära relation.

– Jag och en kollega fick en förfrågan från en kvinnlig kriminolog om att starta en grupp för män. Jag hade själv ingen erfarenhet av våld, var nyutexaminerad som psykolog men hade ett politiskt engagemang i könsmakts frågor.

 

Per Isdal har väckt diskussion med sitt utvidgade våldsbegrepp. Våld är inte enbart fysisk misshandel.

 • – Våld är allt som skrämmer, skadar, smärtar och kränker, säger han.

Våldet manifesterar sig genom att vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och inte minst latent.

 • – Du vågar inte säga något till mig för du vet att jag kan bli aggressiv och våldsam.

 

Syftet med våldet är att påverka, skaffa makt eller kontroll över andra. Våld är effektivt och beräknande. Det sker inte av en slump. Per Isdal går så långt att han menar att våld är en intelligent handling.

 • – Det riktar sig mot den som är mindre och svagare. Om jag måste välja mellan att slå ner en full man på 60 kilo eller en man på 100 kilo så väljer jag den mindre mannen. Föräldrar slår exempelvis inte sina barn på ICA. Så ser du till själva handlingen så är den intelligent.
 • – Tragedin med våld är att vi människor har en tendens att ta ut våra aggressioner där det är tryggt. Familjen är det tryggaste stället och det är där våldet kommer ut.

Så förövaren har egentligen kontroll över situation?

 • – Ja, men det betyder inte att den som utövar våld upplever att den har kontroll. I behandling kan de få hjälp med att se att de kan styra sitt beteende.

Våld uppstår aldrig i ett vakuum. Det finns alltid en bakomliggande historia; en traumatiserad barndom, en avsaknad av språk för att uttrycka ångest och vanmakt, en erfarenhet av att med våld återta makt och kontroll.

 • – Jag tänker på den som säger ”jag är egentligen en snäll person, så länge jag inte blir provocerad”. Vad de egentligen säger är ”det är andra som styr och kontrollerar mig”.

Att våldet kan förstås är inte samma sak som att acceptera det. Tyngdpunkten i behandlingen ligger på att få klienten att ta ansvar genom att känna och förstå att det han gör är en våldshandling, och att det ödelägger livet för honom själv och för de som står honom närmast.

Hos dessa män finns en ofantlig känsla av skam. Den kan ta sig uttryck på flera sätt: ett bagatelliserande av våldet, nytt våld eller – i kontakt med skammen – självmord.

 • – Små pojkar lär sig tidigt att du slår inte kvinnor eller de som är mindre än dig själv. Det är omanligt och fegt. Så när våldet kommer in i relationen så är det naturligt att det blir djupt skamfullt.
 • – Som behandlare måste vi möta dem med förståelse och respekt. Det är helt centralt om någon skall vara med på en förändringsprocess.

 

Ett annat sätt att minska våldet är att göra en samhällsanalys . Per Isdal nämner forskning[1] som visar att ojämlikhet i samhället ökar våldet i nära relation.

 • – Våldet ökar i bägge grupperna. Klyftorna skapar otrygghet. Det skapar mer aggression hos alla.

Det här måste politikerna ta ansvar för, menar han, och här har socialarbetare och terapeuter ett ansvar att påverka samhällsdebatten genom lobbyarbete om våldets verkan och orsaker.

Varför är det då mest män som utövar våld?

 • – Det är en myt för om vi ser till våld mot barn så är pappor och mammor lika våldsbenägna, säger han och hänvisar till en norsk undersökning[2].
 • – Däremot är mäns våld mycket farligare.

Traditionellt har våld i nära relation betraktas som en privatsak. Men vi borde bry oss mer, menar Per Isdal, för isolation är farligt.

– För de män jag jobbar med är ensamhet ett enormt problem. Många män jag möter har bara sin kvinna att prata med och är helt beroende av denna relation. Det är destruktivt och farligt. Dessa män blir potentiellt mer farliga än de som har ett nätverk. Så nätverk är enormt viktigt. Att ha nätverk och relationer är nästan ett vaccin mot att bli ödelagd av våld.

Hur ser situationen ut om 20 år?

– Då har vi ett samhälle där alla vet vad våld är. Våldet är erkänt som ett vanligt problem och det finns hjälp att få. Den som utövar våld vet att det är fel och frågar efter hjälp innan det blir ett mönster.

Du är hoppfull?

 • – Ja, vi har förändrat mycket på 25 år. Då fanns inte våld som ord en gång, det fanns inget kriscentrum, inget stöd till barn. Mycket har hänt.

 

[1] Wilkinson & Pickett: ”The Spirit level”

 

[2] S. Mossige & K. Stefansen (Eds.), NOVA Rapport (Vol. 20/07)

 

PUFF

 

Våldet är alltid strategiskt och uppstår inte i ett vakuum. I själva verket är våld en intelligent handling. Sett ur förövarens perspektiv.

This entry was posted in Signs.