That’s Journalism

- since 2005 –

   Som journalist är du historieberättare, samtidsskildrare, krönikor, mitt i  tidens ström. Det är nyheten, det oväntade nuet, som är journalistikens grundackord.  Men nuet har alltid en lång historia.

En del här är redan publicerat. Annat görs här och nu. En samling ögonblick, snart minnen och tidsdokument.

Det är tiden, ljuden, ljuset och tankarna jag vill åt.

Jag heter Henric Nilsson.

Välkommen till K2 reportage.